Biên niên sự kiện

sự kiện

2009

Công ty được thành lập và đăng ký thương hiệu HMB.

2010

Bộ Ngoại giao thành lập, HMB bắt đầu đi đến toàn thế giới.

2012

Giá trị sản lượng hàng năm vượt quá 1,66 triệu USD.

2014

Phạm vi bảo hiểm đầy đủ của HMB 350-HMB1950, tỷ lệ lấp đầy thị trường HMB trong nước đạt mức cao mới.

2015

Các ngành công nghệ cao và mới đã được phê duyệt.

2017

Đã ký đại lý mới của HMB tại Ba Lan, Austrilia, UK, Mexico, Pháp, Qatar.

2018

Đã hoàn thành mô hình mới HMB2000, HMB2050 và HMB2150.

2019

Tổng số tiền bán hàng của nước ngoài và nội địa đạt 15 triệu USD.

Năm 2020

Sản phẩm của HMB đạt hơn 80 coutries.


Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi